<< Kwiecień 2018 >>
PoWtSrCzPiSoNi
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23
242526272829
30      
KYNOLOGIA.PL - portal społecznościowy miłośników psów

Regulamin

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania portalu społecznościowego funkcjonującego pod domeną www.kynologia.pl a także prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora Portalu.
 2. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z treścią regulaminu a także jego akceptacja.

Definicje

 1. Administrator – BRANDPOINT Bartosz Mejer, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 13, 41-902 Bytom, NIP: 626-270-25-97, REGON: 278279140;
 2. Dane – wszelkie treści, w szczególności informacje, zdjęcia, filmy, wpisy, komentarze, artykuły które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Portalu;
 3. Dane Osobowe - zgromadzone podczas rejestracji informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
 4. Portal - portal internetowy prowadzony przez Administratora pod domeną kynologia.pl;
 5. Profil - strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy,;
 6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu;
 7. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Uczestnictwo w Portalu

 1. Właścicielem Portalu jest BRANDPOINT Bartosz Mejer, z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 13, 41-902 Bytom.
 2. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, płci.
 4. Akceptując Regulamin Użytkownik Konta oświadcza:
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Portalu;
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej oraz poprzez prywatne wiadomości w Portalu wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;
  • umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
  • w trosce o jakość Portalu, wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Administratora zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych.

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma BRANDPOINT Bartosz Mejer, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Użytkownik ma prawo wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie.
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 4. W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą podanych przez Użytkownika Konta Danych Osobowych, Administrator uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia bądź aktualizacji nieprawdziwych Danych Osobowych;
  • zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
  • usunięcia Konta.
 5. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.
 6. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Profilu własnym lub innego Użytkownika udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

Korzystanie z Portalu

 1. Niedopuszczalne są działania utrudniające funkcjonowanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Próba destabilizacji Portalu przez Użytkownika może być uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 2. Użytkownik Portalu zobowiązuje się w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz utrudnić korzystanie innym Użytkownikom;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody;
  • niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Portalu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
  • powstrzymywania się od umieszczanie na Portalu przekazów o charakterze reklamowym (poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, tj. spisie firm oraz organizacji wsparcia)
  • powstrzymywania się od zamieszczania w Portalu treści obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
  • powstrzymywania się od umieszczania Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
  • powstrzymywania się od rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej
  • powstrzymywania się od uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem dodania informacji o swojej działalności w spisie firm (lub organizacji wsparcia)
  • powstrzymywania się od używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe
 3. Użytkownik publikujący treść dotyczącą firmy lub organizacji wsparcia (w spisie firm i organizacji wsparcia) oświadcza, że:
  • jest właścicielem firmy lub uzyskał odpowiednie zezwolenie na publikację treści w Portalu
  • dane firmy / organizacji - nazwa firmy / organizacji, adres, telefon, email - są zgodne z prawdą
 4. Użytkownik publikujący treść dotyczącą hodowli (w spisie hodowli) oświadcza, że:
  • jest właścicielem hodowli lub uzyskał odpowiednie zezwolenie na publikację treści w Portalu
  • dane hodowli - nazwa hodowli, numer, organizacja, adres, email - są zgodne z prawdą
 5. Użytkownik publikujący treść dotyczącą psa (w spisie psów) oświadcza, że:
  • jest właścicielem psa lub uzyskał odpowiednie zezwolenie na publikację treści w Portalu
  • dane psa z rodowodem - nazwa psa, przydomek, rasa numer rodowodu, nr rejestracji, data urodzenia, organizacja, tatuaż / chip, płeć, badania, osiągnięcia, szkolenia - są zgodne z prawdą
  • dane psa bez rodowodu - nazwa psa, data urodzenia, chip, płeć, szkolenia - są zgodne z prawdą
 6. Użytkownik publikujący treść dotyczącą wyników wystaw oświadcza, że:
  • dane związane z wynikiem - ocena, lokata, tytuły - są zgodne z prawdą
 7. Użytkownik publikujący ogłoszenie w Portalu oświadcza, że:
  • dane związane z ogłoszeniem są zgodne z prawdą oraz są zgodne z obowiązującym prawem polskim
  • publikowana treść jest odpowiednia dla kategori, do której ogłoszenie zostało przypisane
  • ogłoszenie publikowane w kategorii "zapowiedzi miotów" oraz "sprzedam szczeniaka", dotyczą psów z metryką / rodowodem
 8. Administrator może dokonać weryfikacji Danych dla powyższych treści poprzez zwrócenie się do Użytkownika o wyjaśnienie, oraz o dobrowolne przesłanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość Danych (dokumenty rejestrowe firmy, organizacji, dokumentację hodowlaną, rodowód psa, kartę oceny z wystawy)
 9. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, lub Administrator uzna jego działania za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników
 10. Usunięcie Konta równoznaczne jest z utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
 11. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, Użytkownika może załoyć nowe Konto po wcześniejszym uzyskaniu zgody przez Administratora.

Ranking stron internetowych

 1. Zabronione jest umieszczanie na stronach Rankingu Kynologia.pl materiałów niezgodnych z prawem.
 2. Zabronione jest dodawanie do Rankingu Kynologia.pl stron erotycznych oraz innych treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich a także odnośników prowadzących bezpośrednio do takich treści.
 3. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
 4. Strona musi być związana z tematyką portalu Kynologia.pl
 5. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w Rankingu Kynologia.pl jest umieszczenie buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
 6. Strony które nie umieszczą buttona Rankingu Kynologia.pl na swojej stronie lub jej podstronach zostaną usunięte z Rankingu Kynologia.pl.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie Rankingu Kynologia.pl w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
 8. Liczba wyświetleń z danego dnia w Rankingu Kynologia.pl resetowana jest każdego dnia (o północy).

Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników a także za czasową niemożność korzystania z Portalu, wynikającą z dokonywania zmian w Portalu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Konto Użytkownika wysyłającego wiadomości prywatne naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu, może zostać usunięte lub zablokowane, a Użytkownik publikujący treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści i materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Profil Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu lub Profilu.

Przepisy końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Portalu.
 3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.